Het team

26.07.2022

Wendy Claus - administratie

Wendy is de dragende kracht van onze secretariaatswerking. Ze houdt achter de schermen van het Netwerk Duurzame Mobiliteit alles draaiende en is de steunpilaar bij elk initiatief. Ze verwijst je met plezier door naar de juiste collega.
Contact: 09 331 59 10 of [email protected]

Miguel Vertriest - beleid

Miguel is onze mobiliteitsexpert. Hij volgt alles wat beweegt in mobiliteitsland van heel nabij op. In samenspel met ons netwerk zet hij alles in het werk om ook beleidsmakers op het pad van duurzame mobiliteit te brengen én te houden.
Contact: 0498 49 57 67 of [email protected] 

Laura Berthoud - campagne

Laura behoudt bundelt de krachten van ons netwerk bij het bouwen van een jaarlijkse publiekscampagne. Zo moedigen we iedereen aan om te proeven van duurzame verplaatsingen en zetten we mobiliteit op de politieke agenda.
Contact: 09 331 59 14 of [email protected]

Bernard Govaert - netwerk

Bernard bouwt bruggen en smeedt samenwerkingen. Hij houdt de vinger aan de pols van wat er leeft bij de leden en compagnons van het netwerk, om op zoek te gaan naar opportuniteiten waarbij we elkaar kunnen versterken.
Contact: 09 331 59 11 - 0484 87 97 73 of [email protected]

Mei Van Walleghem - communicatie

Mei staat in voor alles wat te maken heeft met communicatie over het netwerk, haar projecten en campagnes. Ze goochelt met boodschappen voor verschillende doelgroepen en denkt strategisch na over hoe we ons verhaal best vertellen.
Contact: 09 331 59 13 of [email protected]

Matthias Vermael - coördinatie

Alles wat hierboven staat en nog veel meer, zo laat de functie van Matthias zich omschrijven. Hij bewaakt de langetermijnvisie en de samenwerking tussen team, leden, compagnons en partners, daarbij het grotere plaatje nooit uit het oog verliezend.
Contact: 09 331 59 10 of [email protected]